รูป

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้อบังคับ หมวดที่ 1 ความทั่วไป

     ข้อที่ 1. สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม” ใช้ชื่อว่า “ส.ศ.พ.พ.”
     ข้อที่ 2. เครื่องหมายของสมาคม
     ข้อที่ 3. สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ที่ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เลขที่118 หมู่ที่1 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร อาคาร3 ชั้น1 ห้องราชพฤกษ์
     ข้อที่ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนและให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมทางด้านการศึกษาในโรงเรียนพรานกระต่าย
4.2 สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกและกรรมการในการประกอบกิจกรรมทางด้านการศึกษาเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
4.3 ส่งเสริมความสามัคคี ระหว่างศิษย์เก่า ครูและผู้ปกครอง
4.4 ทำการวิจัยแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม
4.5 เป็นศูนย์กลางการประสานงานและร่วมมือกับบุคคลขงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริการศึกษา
4.6 ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาในโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
4.7 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด
4.8 ไม่จัดโต๊ะบิลเลียด และสนุ๊กเกอร์
4.9 เพื่อสนองเจตนารมณ์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับที่2 แก้ไข (ปรับปรุง) พ.ศ.2545
4.10 ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น